സ്ത്രീകൾ

 • Women’s Down Jacket

  വിമൻസ് ഡൗൺ ജാക്കറ്റ്

  രണ്ട് പ്രത്യേക പോക്കറ്റുകളുള്ള ലോംഗ് ഡ jack ൺ ജാക്കറ്റ്, ഇത് നിങ്ങളെ warm ഷ്മളമായി നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല, മികച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നു 100% പോളിമൈഡ്
 • Women’s Down Jacket

  വിമൻസ് ഡൗൺ ജാക്കറ്റ്

  ലൈറ്റ് ഫാബ്രിക് ഉള്ള സ്ത്രീകളുടെ യഥാർത്ഥ ഡ jack ൺ ജാക്കറ്റ് 100% നൈലോൺ, 90/10 ഡൗൺ ഫില്ലിംഗ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സുഖപ്രദമായ വസ്ത്രം, നിയന്ത്രണമില്ലാതെ th ഷ്മളത നൽകുന്നു. Warm ഷ്മളവും ഉയർന്ന വെള്ളം അകറ്റുന്നതുമായി സൂക്ഷിക്കുക. മഴയോ മഞ്ഞുവീഴ്ചയോ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നനയുന്നത് ഒഴിവാക്കാം.
 • Women’s windproof down jacket

  സ്ത്രീകളുടെ വിൻഡ് പ്രൂഫ് ഡൗൺ ജാക്കറ്റ്

  ഒരു കഷണം വസ്ത്രത്തെ രണ്ട് കഷണങ്ങളായി തിരിക്കാം, പുറം ഭാഗം കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും എതിരെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു inner ആന്തരിക ഭാഗം 90 യഥാർത്ഥ താഴേയ്‌ക്കും ഫാഷനും ഉദാരവുമായ ശൈലിയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു , മുഴുവൻ വസ്ത്രവും വളരെ warm ഷ്മളവും സുഖകരവുമാണ്.